โซล่าเซลล์ » แผงโซล่าเซลล์ที่ดีที่สุด 20 อันดับแรก ปี2022

แผงโซล่าเซลล์ที่ดีที่สุด 20 อันดับแรก ปี2022

29 พฤษภาคม 2023
960   0

ปัจจุบันเราพบว่าแผงที่ดีที่สุด 20 อันดับแรก ล้วนแต่เป็นแผงที่มีประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้าได้มากกว่า 20% ขึ้นไปทั้งสิ้น.. ซึ่งเทคโนโลยีการจัดเรียงเซลล์แสงอาทิตย์ใหม่ๆ ที่ผู้ผลิตแผงโซล่าเซลล์นำมาใช้อย่างแพร่หลาย มีดังนี้..

  • IBC – Interdigitated Back Contact cells
  • HJT – Heterojunction cells
  • Gapless Cells – High-density cell construction
  • Multi Busbar – Multi ribbon and micro-wire busbars
  • Split cells – half-cut and 1/3 cut cells
  • Shingled Cells – Multiple overlapping cells

นวัตกรรมเหล่านี้ได้เพิ่มประสิทธิภาพ ลดการเสื่อมสภาพ และ ปรับปรุงความน่าเชื่อถือของแผงโซล่าเซลล์ ทำให้ผู้ผลิตส่วนใหญ่สามารถขยายระยะเวลาการรับประกันผลิตภัณท์ (Product warrantee) เป็น 25 ปี และ การรับประกันประสิทธิภาพ (Performance guarantee) เป็นเวลา 25-30 ปีได้

แผงโซล่าเซลล์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในปัจจุบัน (Q1/2022) 20 อันดับแรกได้แก่..

ขอบคุณ www.pohchae.com