เทคโนโลยี่ » Samsung A03 ข้อความหน้าจอ “ไม่ได้รับการปรับสำหรับ android รุ่นล่าสุด การแตะหน้าจออาจล่าช้า” จากนั้นมือถือทำอะไรไม่ได้เลย

Samsung A03 ข้อความหน้าจอ “ไม่ได้รับการปรับสำหรับ android รุ่นล่าสุด การแตะหน้าจออาจล่าช้า” จากนั้นมือถือทำอะไรไม่ได้เลย

8 กุมภาพันธ์ 2024
534   0

วิธีแก้ไข

ให้กดปุ่ม Power และปุ่มลดเสียงพร้อมกันค้างไว้ประมาณ 30 วินาทีเพื่อรีสตาร์ทเครื่อง  หากไม่ได้ผลให้ส่งศูนย์บริการ.

10 แอปพลิเคชัน ที่กินไฟแบตเตอรี่ใน Android มากที่สุด