โซล่าเซลล์ » ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้หนุนคนไทยติดโซลาร์เซลล์

ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้หนุนคนไทยติดโซลาร์เซลล์

11 พฤษภาคม 2023
751   0

คุณสมบัติผู้กู้ :

 • สำหรับบุคคลธรรมดาอายุ 20 ปี 
 • เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

เงื่อนไข :

 • เพื่อติดตั้งหรือซื้ออุปกรณ์ที่ช่วยลดมลภาวะ เช่น โซลาร์เซลล์ ซื้อรถยนต์ไฮบริด/รถยนต์ไฟฟ้า(อีวี)/รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า/ติดตั้งจุดชาร์จอีวี เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 ที่ช่วยประหยัดพลังงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
 • กรณีไม่มีหลักประกันให้กู้ไม่เกิน 10 เท่าของรายได้รวม สูงสุดไม่เกินรายละ 500,000 บาท ชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่ำสุด 7.99% และเงินงวดผ่อนต่ำแสนละ 799 บาทต่อเดือน นาน 3 เดือนแรก
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดิน คอนโดมิเนียม ที่ดินเปล่า ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท ผ่อนชำระไม่เกิน 30 ปี ดอกเบี้ยคงที่ต่ำสุด 1.99% และเงินงวดผ่อนต่ำแสนละ 199 บาทต่อเดือน นาน 3 เดือนแรก

ระยะเวลาปล่อยกู้ :

 • จนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2566 

อย่างไรก็ดี ธนาคารออมสินยังมีสินเชื่อ GSB for BCG Economy สนับสนุน ผู้ประกอบการเป็นเงินทุนหมุนเวียน ลงทุนในทรัพย์สิน ลงทุนด้านพลังงานทดแทน พลังงานจากก๊าซชีวภาพชีวมวล หรือรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่น

คุณสมบัติผู้กู้ :

 • เป็นนิติบุคคลไม่จำกัดวงเงินกู้ และบุคคลธรรมดาให้วงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

เงื่อนไข :

 • ใช้สมุดเงินฝากออมสิน สลากออมสินพิเศษ พันธบัตร ที่ดินและอาคาร โฉนดที่ดิน หรือคอนโดมิเนียมเป็นหลักประกัน
 • หรือให้ บสย. (บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม) ร่วมค้ำประกันก็ได้
 • กู้เป็นสินเชื่อระยะสั้น (O/D), (P/N) และ/หรือสินเชื่อระยะยาว (L/T)
 • กรณีมีหลักประกันผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี ดอกเบี้ยเริ่มต้น MOR/MLR -1.50% ต่อปี (ปัจจุบัน MOR 6.495% และ MLR 6.650%)