รถไฟฟ้า » รถไฟฟ้าในปัจจุบัน มีกี่ประเภท?

รถไฟฟ้าในปัจจุบัน มีกี่ประเภท?

18 มกราคม 2024
506   0

www.thaimotocar.com/2024/01/18/ev-type/
รถไฟฟ้ามีกี่ประเภท?
#รถไฟฟ้า  #มีกี่ประเภท  #ev  #bev

รถไฟฟ้า มีกี่ประเภท?

1. รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (Hybrid electric vehicle – HEV)

รถยนต์ไฟฟ้า HEV เป็นยานยนต์ที่ใช้พลังงานแบบผสม (Hybrid) โดยรถไฮบริดจะมีทั้งเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและแบตเตอรี่ที่ให้พลังงานไฟฟ้า จึงช่วยให้สิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิงน้อยกว่ารถยนต์เครื่องสันดาปที่ใช้พลังงานจากน้ำมันทั่วไป อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนพลังงานกลที่เหลือหรือไม่ใช้ประโยชน์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อเก็บสะสมไว้ในแบตเตอรี่  รถยนต์ไฮบริดจะไม่สามารถชาร์จไฟฟ้าจากการเสียบปลั๊กชาร์จได้

2. รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดแบบปลั๊กอิน (Plug-in Hybrid Electric Vehicle – PHEV)

PHEV จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่พัฒนาต่อยอดมาจากรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดแบบ HEV การทำงานของ PHEV จะคล้ายๆกับ HEV คือสามารถใช้พลังงานแบบผสมจาก 2 ระบบ คือ จากน้ำมันเชื้อเพลิง และไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ แต่ PHEV จะเพิ่มระบบเสียบปลั๊กชาร์จไฟขึ้นมา (plug-in) ทำให้ PHEV สามารถอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกและมาเก็บที่แบตเตอรี่ได้ ซึ่งทำให้รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดแบบ PHEV สามารถวิ่งได้ระยะทางที่ไกลกว่า รถยนต์ไฮบริดแบบ HEV

3. รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle –  BEV)

รถยนต์ไฟฟ้าแบบ BEV เป็นรถพลังงานสะอาดที่แท้จริง โดย BEV จะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า และใช้พลังงานแบตเตอรี่ไฟฟ้า ซึ่งมาจากการเสียบปลั๊กชาร์จไฟฟ้าอย่างเดียว จึงทำให้รถยนต์ไฟฟ้าแบบ BEV ไม่มีการปล่อยไอเสียและมลพิษทางอากาศโดยตรงออกมาจากตัวรถเลย 

4. รถยนต์พลังงานไฮโดรเจน หรือ รถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง ( Fuel Cell Electric Vehicle – FCEV) 

รถยนต์พลังงานไฮโดรเจน หรือ FCEV คือรถที่ใช้เซลเชื้อเพลิงเปลี่ยนแก๊สไฮโดรเจนเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะต่างจากรถพลังงานไฟฟ้าทั่วไปที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ รถยนต์พลังไฮโดรเจน เติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจากภายนอก ซึ่งมีความจุพลังงานจำเพาะที่สูงกว่าแบตเตอรี่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และเติมเชื้อเพลิงได้รวดเร็วกว่าการชาร์จแบตเตอรี่รถไฟฟ้าแบบอื่น แต่ยังคงมีข้อกำจัดเนื่องจากหาจุดเติมไฮโดรเจน (hydrogen fuel station) ได้ยาก แต่อย่างไรก็ตาม พลังงานไฮโดรเจนอาจจะเป็นคำตอบที่แท้จริงของพลังงานสะอาดในอนาคต