เทคโนโลยี่ » Google เปิดตัว Gemini 1.0 AIรุ่นใหญ่สุด Ultra ชนะคู่แข่ง GPT-4 เกือบทุกด้าน

Google เปิดตัว Gemini 1.0 AIรุ่นใหญ่สุด Ultra ชนะคู่แข่ง GPT-4 เกือบทุกด้าน

7 ธันวาคม 2023
499   0

Google DeepMind ประกาศเปิดตัวโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (Large-Language Model : LLM) Gemini 1.0 อย่างเป็นทางการ มาพร้อมกันถึง 3 รุ่นย่อย รุ่นใหญ่สุด Ultra ชนะคู่แข่ง GPT-4 เกือบทุกด้าน Gemini เป็นโมเดล AI ใหม่ “ที่ใหญ่ที่สุดและมีความสามารถมากที่สุด” สามารถสรุปและทำความเข้าใจข้อมูลประเภทต่าง ๆ ทั้งข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และโค้ดได้ในเวลาเดียวกัน ช่วยให้แยกวิเคราะห์ความแตกต่างได้ดีขึ้น และตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ซับซ้อนได้ดีขึ้นด้วย.. Gemini 1.0 เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่แบบ Multimodel ที่สามารถรับอินพุตข้อมูลประเภทต่าง ๆ ที่หลากหลายเช่น ข้อความ, โค้ด, เสียง, รูปภาพ และวิดีโอ โดยทาง Google DeepMind ได้บอกว่า Gemini 1.0 เป็นโมเดล AI ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด, เพรียบพร้อมไปด้วยความสามารถรอบด้าน และสามารถรันโมเดล Gemini 1.0 บน Data Center ขนาดใหญ่จนไปถึงอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้ด้วย โดย Gemini 1.0 มาด้วยกัน 3 ขนาดคือ 1.Gemini Ultra — โมเดลที่ใหญ่ที่สุดและมีความสามารถมากที่สุดสำหรับงานที่มีความซับซ้อนสูง 2.Gemini Pro —   โมเดลกลางสำหรับงานที่หลากหลาย 3.Gemini Nano — โมเดลเล็กจัดการได้ดีสำหรับงานบนอุปกรณ์พกพา โมเดล Gemini 1.0 ก็มีการทดสอบมาตรฐานวิชาการด้านต่าง ๆ ที่ใช้วัดความสามารถการของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ทั้งหมด 32 รายการ โดย Gemini Ultra ก็สามารถผ่านการทดสอบไปได้ 30 รายการด้วยคะแนน 90.0% ซึ่งการทดสอบนั้นครอบคลุมทั้ง ชุดคำถามรอบด้าน MMLU, GSM8K คณิตศาสตร์, HumanEval โค้ด Python และอื่น ๆ Google ก็ได้บอกว่าโมเดล Gemini 1.0 ตัวนี้ถูกเทรนด์ AI โดยใช้ชิป Tensor Processing Units (TPU) v4 และ v5e ที่มีการออกแบบเองใน In-house ตอนนี้โมเดล Gemini 1.0 ก็พร้อมใช้งานแล้วในผลิตภัณฑ์แรกของ Google ก็คือ Google Bard ดึงความสามารถต่าง ๆ ของ Gemini Pro รองรับภาษาอังกฤษก่อนในช่วงแรก 170 ประเทศทั่วโลก และจะมีการอัปเดตรองรับภาษาอื่น ๆ ในอนาคต นอกจากนี้ปีหน้า 2024 Google Bard จะมาพร้อมกับตัวเลือกใหม่ Bard Advance ที่จะดึงความสามารถ Genimi Ultra โดยจะมีการเปิดให้เข้าทดสอบภายในต้นปี 2024 —
ในปัจจุบัน Gemini สามารถใช้งานได้ 2 วิธีหลักๆ ดังนี้
ผ่าน API ของ Gemini
นักพัฒนาและลูกค้าองค์กรสามารถเข้าถึง Gemini โปร ผ่าน API ของ Gemini ใน Google AI Studio หรือ Google Cloud Vertex AI ได้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2023 โดย API ของ Gemini ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันต่างๆ ของ Gemini ได้ เช่น การแปลภาษา การเขียนโค้ด การเขียนเนื้อหาสร้างสรรค์ และการตอบคำถาม
ผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Google
Gemini กำลังถูกนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ของ Google บางตัวแล้ว เช่น Bard และ Pixel 8 Pro ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถใช้งาน Gemini ได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีความรู้หรือทักษะทางเทคนิคใดๆ
ในอนาคต Google มีแผนที่จะเปิดให้ใช้งาน Gemini ได้กว้างขึ้น โดยอาจเปิดให้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันมือถือ หรือแม้แต่อุปกรณ์พกพาอื่นๆ
ผลการทดสอบระหว่าง Gemini VS ChatGPT-4
หลบไป Mid Journey เก็บตังค์ เพราะ Stable Diffusion มาแล้ว และแจกให้คุณใช้วาดอะไรก็ได้ฟรีอย่างไม่มีข้อจำกัดจริงๆ