Uncategorized » พาไปดูโรงงานผลิตรถไฟฟ้าที่จีน ” BYD”

พาไปดูโรงงานผลิตรถไฟฟ้าที่จีน ” BYD”

11 ตุลาคม 2023
331   0

www.thaimotocar.com/2023/10/11/byd-in-chaina

ตะลุยจีน!พาไปดูโรงงานผลิตรถไฟฟ้า BYD งานนี้วุ้นแปลภาษาต้องมา
#ตะลุยจีน #โรงงานผลิต #รถไฟฟ้า #BYD #สื่อสาร #วุ้นแปลภาษา #chaina