ป้องกัน: แนวทางซ่อมตู้เย็นรุ่นใหม่ใช้น้ำยาR600a (ขอpass ได้ที่FB: Anuchit Suwanarat )

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน