จีนผลิตแบตฯ พลังงานนิวเคลียร์ ใช้งานต่อเนื่องได้กว่า 50 ปี/1ชาร์ท

บริษัทจีน ผลิตแบตเตอรี่พลังงานนิวเคลียร์ ที่สามารถใช้งา … อ่านเพิ่มเติม จีนผลิตแบตฯ พลังงานนิวเคลียร์ ใช้งานต่อเนื่องได้กว่า 50 ปี/1ชาร์ท