วิธีต่อใช้งานมอเตอร์ ดีซีบรัสเลส กับ กล่องคอนโทรล ระบบ 48 โวลท์