อีกวิธีลบไฟล์ขยะในโน๊ตบุ๊ค-คอมพ์ให้เครื่องลื่นปรี๊ด