BMW สร้างรถเปลี่ยนสีเองได้แล้ว ด้วยการกดปุ่มรีโมท ไม่ต้องพ่นสีใหม่ให้ยุ่งยาก

BMW แบรนด์รถเยอรมนีโชว์เคสเทคโนโลยีใหม่ในงาน CES มหกรรม … อ่านเพิ่มเติม BMW สร้างรถเปลี่ยนสีเองได้แล้ว ด้วยการกดปุ่มรีโมท ไม่ต้องพ่นสีใหม่ให้ยุ่งยาก