ช่างมอเตอร์ไซค์ ควรมีเครื่องมืออะไรบ้าง? (24/พ.ย./65)

●ด้ามตอกที่สามารถใส่ 4แฉก-ปากแบน ลูกบล๊อก ได้ในอันเดียว … อ่านเพิ่มเติม ช่างมอเตอร์ไซค์ ควรมีเครื่องมืออะไรบ้าง? (24/พ.ย./65)