คลิปวิธีแพ็คแบตเตอรีลิเธียมไอออนฟอสเฟตลงกล่อง

ระดับแรงดันไฟฟ้าเต็มของแบตเตอรี่ลิเธียม 24V (29v)- 36V … อ่านเพิ่มเติม คลิปวิธีแพ็คแบตเตอรีลิเธียมไอออนฟอสเฟตลงกล่อง