TAKANO EV รถกระบะไฟฟ้า100% สัญชาติไทย-ญี่ปุ่น ราคาจับได้ สามแสนกว่าบาท

รถกระบะไซซ์มินิสีงาช้างสุดน่ารักที่ทุกคนเห็นคือยานยนต์ร … อ่านเพิ่มเติม TAKANO EV รถกระบะไฟฟ้า100% สัญชาติไทย-ญี่ปุ่น ราคาจับได้ สามแสนกว่าบาท