EON49.COM (Server Thai)

ภูกิ่งฟ้าครบุรี โคราช ปรับปรุงภูมิทัศน์สวยงามรอรับนักท่องเที่ยว

ออฟไลน์ choly

ที่บริเวณเชิงผาที่พักสงฆ์ภูกิ่งฟ้า ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของ อ.ครบุรี โดยเฉพาะสายบุญผู้ที่ชอบตระเวนเข้าวัดทำบุญในโอกาสต่างๆ เพราะภูกิ่งฟ้า มีสภาพเป็นภูเขาหินทรายสูงชัน อยู่บริเวณเขตรอยต่อระหว่างพื้นที่ ต.บ้านใหม่ กับ ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี วัดความสูงจากพื้นดินขึ้นมายังยอดผาได้ประมาณ 300 เมตร หากขึ้นไปอยู่บนยอดภูผา มองลงมาจะเห็นพื้นที่ด้านทิศใต้ของตำบลบ้านใหม่และตำบลโคกกระชายอย่างชัดเจน และเห็นภูเขาในเขตป่าอุทยานแห่งชาติทับลาน เขื่อนลำแชะ และอ่างเก็บน้ำห้วยทับครัว ซึ่งเป็นต้นน้ำสำคัญของจังหวัดนครราชสีมาและลำน้ำมูล  บาคาร่า ufastarออฟไลน์ wasteoff

  • *
  • 2466
    • ดูรายละเอียด